Tìm văn bản

 Văn bản theo lĩnh vực: Môi Trường

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 4076_2022_UBND 01/01/2023 Danh mục nguồn nước nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
2 02/2022/TT-BTNMT 10/01/2022 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
3 08/2022/NĐ-CP 10/01/2022 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
4 10/2021/TT-BTNMT 01/06/2021 Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường
5 QD_03/2019_BRVT 01/04/2019 Ban hành Quy chế quản lý, vận hành hệ thống quan trắc nước thải và khí thải tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
6 QCVN 63:2017/BTNMT 27/09/2017 QCVN VỀ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN TINH BỘT SẮN
7 QCVN 62-MT:2016/BTNMT 29/04/2016 QCVN VỀ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI
8 QCVN 61-MT:2016/BTNMT 10/03/2016 QCVN VỀ LÒ ĐỐT CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT
9 QCVN 60-MT:2015/BTNMT 31/12/2015 QCVN VỀ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT CỒN NHIÊN LIỆU
10 QCVN 52:2013/BTNMT 25/10/2013 QCVN VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT THÉP
11 QCVN 51:2013/BTNMT 25/10/2013 QCVN VỀ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT THÉP
12 QCVN 50:2013/BTNMT 25/10/2013 QCVN VỀ NGƯỠNG NGUY HẠI ĐỐI VỚI BÙN THẢI TỪ QUÁ TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC
13 QCVN 47: 2012/BTNMT 28/12/2012 QCVN VỀ QUAN TRẮC THỦY VĂN
14 QCVN 46 : 2012/BTNMT 28/12/2012 QCVN VỀ QUAN TRẮC KHÍ TƯỢNG
15 QCVN 45:2012/BTNMT 07/11/2012 QCVN VỀ GIỚI HẠN CHO PHÉP CỦA DIOXIN TRONG MỘT SỐ LOẠI ĐẤT
16 QCVN 44: 2012/BTNMT 12/10/2012 QCVN VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC BIỂN XA BỜ
17 QCVN 43 : 2012/BTNMT 12/10/2012 QCVN VỀ CHẤT LƯỢNG TRẦM TÍCH
18 QCVN 41: 2011/BTNMT 26/12/2011 QCVN VỀ ĐỒNG XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI TRONG LÒ NUNG XI MĂNG
19 QCVN 40:2011/BTNMT 28/12/2011 QCVN VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP
20 QCVN 39:2011/BTNMT 12/12/2011 QCVN VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC DÙNG CHO TƯỚI TIÊU
21 QCVN 38:2011/BTNMT 12/12/2011 QCVN VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT BẢO VỆ ĐỜI SỐNG THỦY SINH
22 QCVN 36:2010/BTNMT 29/12/2010 QCVN VỀ DUNG DỊCH KHOAN VÀ MÙN KHOAN THẢI TỪ CÁC CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ TRÊN BIỂN
23 QCVN 35:2010/BTNMT 29/12/2010 QCVN VỀ NƯỚC KHAI THÁC THẢI TỪ CÁC CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ TRÊN BIỂN
24 QCVN 34:2010/BTNMT 29/12/2010 QCVN VỀ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP LỌC HOÁ DẦU ĐỐI VỚI BỤI VÀ CÁC CHẤT VÔ CƠ
25 QCVN 33:2010/BTNMT 29/12/2010 QCVN VỀ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI PHẾ LIỆU GIẤY NHẬP KHẨU
26 QCVN32:2010/BTNM 29/12/2010 QCVN MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI PHẾ LIỆU NHỰA NHẬP KHẨU
27 QCVN 31:2010/BTNMT 29/12/2010 QCVN MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI PHẾ LIỆU SẮT, THÉP NHẬP KHẨU
28 QCVN 30:2012/BTNMT 28/12/2012 QCVN VỀ LÒ ĐỐT CHẤT THẢI CÔNG NGHIỆP
29 QCVN 29:2010/BTNMT 16/12/2010 QCVN VỀ NƯỚC THẢI CỦA KHO VÀ CỬA HÀNG XĂNG DẦU
30 QCVN 28:2010/BTNMT 16/12/2010 QCVN VỀ NƯỚC THẢI Y TẾ
31 QCVN 27:2010/BTNMT 16/12/2010 QCVN VỀ ĐỘ RUNG
32 QCVN 26:2010/BTNMT 16/12/2010 QCVN VỀ TIẾNG ỒN
33 QCVN 25: 2009/BTNMT 16/11/2009 QCVN VỀ NƯỚC THẢI CỦA BÃI CHÔN LẤP CHẤT THẢI RẮN
34 QCVN 24: 2009/BTNMT 16/11/2009 QCVN VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP
35 QCVN 23: 2009/BTNMT 16/11/2009 QCVN VỀ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT XI MĂNG
36 QCVN 21: 2009/BTNMT 16/11/2009 QCVN VỀ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT PHÂN BÓN HÓA HỌC
37 QCVN 20: 2009/BTNMT 16/11/2009 QCVN VỀ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI MỘT SỐ CHẤT HỮU CƠ
38 QCVN 19: 2009/BTNMT 16/11/2009 QCVN VỀ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI BỤI VÀ CÁC CHẤT VÔ CƠ
39 QCVN 15 : 2008/BTNMT 31/12/2008 QCVN dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong đất
40 QCVN 14 : 2008/BTNMT 31/12/2008 QCVN về nước thải sinh hoạt
41 QCVN 13-MT:2015/BTNMT 31/03/2015 QCVN về nước thải công nghiệp dệt nhuộm
42 QCVN 12 : 2015/BTNMT 31/03/2015 QCVN về nước thải công nghiệp và bột giấy
43 QCVN 11-MT:2015/BTNMT 31/12/2015 QCVN về nước thải chế biển thủy sản
44 QCVN 10-MT:2015/BTNMT 21/12/2015 QCVN về chất lượng nước biển
45 QCVN 09-MT:2015/BTNMT 21/12/2015 QCVN về chất lượng nước dưới đất
46 QCVN 08-MT:2015/BTNMT 21/12/2015 QCVN về chất lượng nước mặt
47 QCVN 07:2009/BTNMT 16/11/2009 QCVN về ngưỡng đo chất thải quy hại đối với các chất thải và hỗn hợp của các chất thải
48 QCVN 06 : 2009/BTNMT 07/10/2009 QCVN Chất độc hại trong không khí xung quanh
49 QCVN 05:2013/BTNMT 25/10/2013 QCVN Chất lượng không khí xung quanh
50 QCVN 03-MT:2015/BTNMT 21/12/2015 QCVN về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất
Tìm kiếm văn bản
Search_VBnoibo_Right
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây