Tìm văn bản
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 08/2022/NĐ-CP 10/01/2022 Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
2 02/2022/TT-BTNMT 10/01/2022 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
3 10/2021/TT-BTNMT 01/06/2021 Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường 10/2021
4 QD_03/2019_BRVT 01/04/2019 Ban hành Quy chế quản lý, vận hành hệ thống quan trắc nước thải và khí thải tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
5 21/VBHN-BTNMT 10/12/2018 Thông tư Liên tịch Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 81/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước
6 58/2017/TT-BTNMT 08/12/2017 Ban hành quy định kỹ thuật hoạt động của hệ thống trạm quan trắc sóng và dòng chảy bề mặt biển bằng radar
7 QCVN 63:2017/BTNMT 27/09/2017 QCVN VỀ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN TINH BỘT SẮN
8 24/2017/TT-BTNMT 01/09/2017 Thông tư quy định kỹ thuật quan trắc môi trường
9 QCVN 62-MT:2016/BTNMT 29/04/2016 QCVN VỀ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI
10 QCVN 61-MT:2016/BTNMT 10/03/2016 QCVN VỀ LÒ ĐỐT CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT
11 QCVN 11-MT:2015/BTNMT 31/12/2015 QCVN về nước thải chế biển thủy sản
12 QCVN 60-MT:2015/BTNMT 31/12/2015 QCVN VỀ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT CỒN NHIÊN LIỆU
13 QCVN 03-MT:2015/BTNMT 21/12/2015 QCVN về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất
14 QCVN 08-MT:2015/BTNMT 21/12/2015 QCVN về chất lượng nước mặt
15 QCVN 09-MT:2015/BTNMT 21/12/2015 QCVN về chất lượng nước dưới đất
16 QCVN 10-MT:2015/BTNMT 21/12/2015 QCVN về chất lượng nước biển
17 QCVN 01:2015/BTNMT 31/03/2015 QCVN về Nước thải sơ chế cao su thiên nhiên
18 QCVN 12 : 2015/BTNMT 31/03/2015 QCVN về nước thải công nghiệp và bột giấy
19 QCVN 13-MT:2015/BTNMT 31/03/2015 QCVN về nước thải công nghiệp dệt nhuộm
20 QCVN 05:2013/BTNMT 25/10/2013 QCVN Chất lượng không khí xung quanh
21 QCVN 50:2013/BTNMT 25/10/2013 QCVN VỀ NGƯỠNG NGUY HẠI ĐỐI VỚI BÙN THẢI TỪ QUÁ TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC
22 QCVN 51:2013/BTNMT 25/10/2013 QCVN VỀ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT THÉP
23 QCVN 52:2013/BTNMT 25/10/2013 QCVN VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT THÉP
24 QCVN 02:2012/BTNMT 28/12/2012 QCVN với lò đốt chất thải rắn y tế
25 QCVN 30:2012/BTNMT 28/12/2012 QCVN VỀ LÒ ĐỐT CHẤT THẢI CÔNG NGHIỆP
26 QCVN 46 : 2012/BTNMT 28/12/2012 QCVN VỀ QUAN TRẮC KHÍ TƯỢNG
27 QCVN 47: 2012/BTNMT 28/12/2012 QCVN VỀ QUAN TRẮC THỦY VĂN
28 QCVN 45:2012/BTNMT 07/11/2012 QCVN VỀ GIỚI HẠN CHO PHÉP CỦA DIOXIN TRONG MỘT SỐ LOẠI ĐẤT
29 QCVN 43 : 2012/BTNMT 12/10/2012 QCVN VỀ CHẤT LƯỢNG TRẦM TÍCH
30 QCVN 44: 2012/BTNMT 12/10/2012 QCVN VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC BIỂN XA BỜ
31 QCVN 40:2011/BTNMT 28/12/2011 QCVN VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP
32 QCVN 41: 2011/BTNMT 26/12/2011 QCVN VỀ ĐỒNG XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI TRONG LÒ NUNG XI MĂNG
33 QCVN 38:2011/BTNMT 12/12/2011 QCVN VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT BẢO VỆ ĐỜI SỐNG THỦY SINH
34 QCVN 39:2011/BTNMT 12/12/2011 QCVN VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC DÙNG CHO TƯỚI TIÊU
35 QCVN 31:2010/BTNMT 29/12/2010 QCVN MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI PHẾ LIỆU SẮT, THÉP NHẬP KHẨU
36 QCVN32:2010/BTNM 29/12/2010 QCVN MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI PHẾ LIỆU NHỰA NHẬP KHẨU
37 QCVN 33:2010/BTNMT 29/12/2010 QCVN VỀ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI PHẾ LIỆU GIẤY NHẬP KHẨU
38 QCVN 34:2010/BTNMT 29/12/2010 QCVN VỀ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP LỌC HOÁ DẦU ĐỐI VỚI BỤI VÀ CÁC CHẤT VÔ CƠ
39 QCVN 35:2010/BTNMT 29/12/2010 QCVN VỀ NƯỚC KHAI THÁC THẢI TỪ CÁC CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ TRÊN BIỂN
40 QCVN 36:2010/BTNMT 29/12/2010 QCVN VỀ DUNG DỊCH KHOAN VÀ MÙN KHOAN THẢI TỪ CÁC CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ TRÊN BIỂN
41 QCVN 26:2010/BTNMT 16/12/2010 QCVN VỀ TIẾNG ỒN
42 QCVN 27:2010/BTNMT 16/12/2010 QCVN VỀ ĐỘ RUNG
43 QCVN 28:2010/BTNMT 16/12/2010 QCVN VỀ NƯỚC THẢI Y TẾ
44 QCVN 29:2010/BTNMT 16/12/2010 QCVN VỀ NƯỚC THẢI CỦA KHO VÀ CỬA HÀNG XĂNG DẦU
45 QCVN 07:2009/BTNMT 16/11/2009 QCVN về ngưỡng đo chất thải quy hại đối với các chất thải và hỗn hợp của các chất thải
46 QCVN 19: 2009/BTNMT 16/11/2009 QCVN VỀ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI BỤI VÀ CÁC CHẤT VÔ CƠ
47 QCVN 20: 2009/BTNMT 16/11/2009 QCVN VỀ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI MỘT SỐ CHẤT HỮU CƠ
48 QCVN 21: 2009/BTNMT 16/11/2009 QCVN VỀ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT PHÂN BÓN HÓA HỌC
49 QCVN 23: 2009/BTNMT 16/11/2009 QCVN VỀ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT XI MĂNG
50 QCVN 24: 2009/BTNMT 16/11/2009 QCVN VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP
Tìm kiếm văn bản
Search_VBnoibo_Right
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây